Praktijk Ongedacht
praktijk voor zingeving

Vroeg of laat krijgt iedereen ermee te maken: gebeurtenissen waardoor het leven in een ander daglicht komt te staan. Bijvoorbeeld doordat je met groot verlies te maken krijgt – van geliefden, gezondheid, werk, toekomstwensen. Of doordat er andere ingrijpende dingen op je pad komen. Of door moeilijke keuzen en dilemma’s.

Misschien gebeurt er eigenlijk niets bijzonders, maar heb je het gevoel dat je van jezelf afdrijft: dat je niet meer echt in verbinding met jezelf leeft. Omdat je lusteloosheid ervaart en je afvraagt: ‘Is dit alles?’ Of omdat je onrust voelt, zoekend naar iets maar niet wetend wat.

In zulke situaties komen er allerlei zingevingsvragen op je af. Wat gebeurt mij, en waarom? Hoe kan ik hiermee omgaan? Wat is de zin ervan? Wat is überhaupt de betekenis van mijn leven? Lastige vragen, waarop je niet zomaar een antwoord vindt. Daarvoor moet je ontdekken wat jou ten diepste bezielt. Praktijk Ongedacht kan je daarbij helpen.

In het ongedachte
komt de zin van jouw leven
tevoorschijn.